Δεύτερος κύκλος αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων του Δ.Σ.Θ. στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Δεύτερος κύκλος αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων του Δ.Σ.Θ.
στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης

 

Δεύτερη σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης να αποτρέψει την αφαίρεση δικηγορικής ύλης (συμπλήρωση δηλώσεων ιδιοκτησίας κατά τη διαδικασία των κτηματογραφήσεων) από επαγγελματίες άλλων κλάδων σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2008.

 

Συγκεκριμένα, σήμερα συζητήθηκε στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ένας δεύτερος κύκλος αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων του Δ.Σ.Θ. κατά μηχανικών, λογιστών-φοροτεχνικών και κτηματομεσιτών. Οι τρεις από τους αντιδίκους (ένας μηχανικός, ένας λογιστής και ένας κτηματομεσίτης) συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν την αίτηση του Δ.Σ.Θ. και θα εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με την ομολογία τους αυτή. Οι εν λόγω αντίδικοι ζήτησαν αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης για να βρουν δικηγόρο, αίτημα όμως το οποίο δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο, διότι όπως υποστήριξαν οι δικηγόροι του Δ.Σ.Θ. η αναβολή θα ματαίωνε ουσιαστικά το δικαίωμα παροχής νομικής προστασίας του Συλλόγου λόγω της δεδομένης προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων στο Κτηματολόγιο την 30η Σεπτεμβρίου 2008. Το δικαστήριο δέχτηκε τους ισχυρισμούς του Δ.Σ.Θ. και προχώρησε στην εκδίκαση των υποθέσεων.

 

Οι υπόλοιποι τρεις αντίδικοι (ένας μηχανικός, ένας λογιστής και μια εταιρία που ασχολείται με λογιστικά και φοροτεχνικές υποθέσεις) παραστάθηκαν αυτοπροσώπως και αντέλεξαν στις υπό κρίση αιτήσεις χωρίς να εξετάσουν μάρτυρα και χωρίς να παρέμβει οποιοδήποτε επαγγελματικό σωματείο ή σύλλογος υπέρ τους.

 

Μετά από το πέρας των δικών, αναμένεται η έκδοση των σχετικών αποφάσεων.