Δασικοί χάρτες: Αντιμετώπιση ή επιδείνωση του ελλείμματος δασικής προστασίας; Διαπιστώσεις-Προτάσεις

Δασικοί χάρτες: Αντιμετώπιση ή επιδείνωση του ελλείμματος δασικής προστασίας; Διαπιστώσεις-Προτάσεις
Πέμπτη 25.5.2017
Ιωνικό Κέντρο-Αίθουσα Εκδηλώσεων «Αέρηδες»,
Λυσίου 11, Πλάκα
Ελεύθερη Είσοδος