ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΔΣΘ

Συνημμένα η αφίσα και η πρόσκληση της εκδήλωσης