Χριστουγενιάτικο Bazaar του συλλόγου φίλων-εθελοντών της εταιρίας προστασίας ανηλίκων Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Να προσθέσουμε ότι

ΚΑΙ ΣΤΙΣ 14 – 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ!
Συνημμένα αρχεία: