ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Μετά την έναρξη των διαδικασιών απόκτησης απομακρυσμένων ψηφιακών υπογράφων, για τους δικηγόρους που έχουν ενεργή ψηφιακή υπογραφή, ανακοινώνουμε την έναρξη  της διαδικασίας έκδοσης αύλων απομακρυσμένων Ψηφιακών Υπογραφών, χωρίς κόστος και για τους δικηγόρους που δεν διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  από την Παρασκευή 15.04.2022 και ώρα 10.00 π.μ.- 02.30 μ.μ. (τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες 09.00 π.μ. – 2.30 μ.μ)

Ο Δικηγόρος / δικαιούχος Ψηφιακής Υπογραφής θα προσκομίζει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αίθουσα συμβουλίου του Δ.Σ.Θ.

Η υποδοχή και ταυτοποίηση θα διενεργείται με τήρηση της σειράς προσέλευσης των δικηγόρων καθώς και των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων.

Οδηγίες αίτησης και δικαιολογητικά επιτυχούς ταυτοποίησης:

1)    Ο Δικηγόρος εισέρχεται στο portal της Ολομέλειας και επιλέγει  Ψηφιακές Υπογραφές – Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής
Στην φόρμα εμφανίζονται τα προσωπικά του στοιχεία,  τα οποία ο δικηγόρος καλείτε να συμπληρώσει ή να επικαιροποιήσει επιλέγοντας το banner  Επικαιροποίηση Στοιχείων. Τα πεδία ΑΔΤ ή Διαβατήριο και Email είναι υποχρεωτικά.

2)    Ο Δικηγόρος εγκρίνει και υποβάλλει την αίτησή του. Το ΟΠΣ Ολομέλειας πιστοποιεί την ιδιότητα του δικηγόρου και αποστέλλει το αίτημά του στην Αρχή Εγγραφής (eΓΕΜΗ) για συνέχιση της διαδικασίας έκδοσης

3)    Ακολουθώντας τις οδηγίες ο δικηγόρος λαμβάνει στο email του  από την αρχή εγγραφής το έντυπο της αίτησης και το έντυπο όρων συνδρομητή τα οποία εκτυπώνει και υπογράφει:

4)    Ο Δικηγόρος προσκομίζει τα ανωτέρω έντυπα καθώς και ευκρινές φωτοτυπικό αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στην αίθουσα συμβουλίου του Δ.Σ.Θ.

Στη συνέχεια οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Συλλόγου προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες (σκανάρισμα εγγράφων, ανάρτησή για ενημέρωση αρχής εγγραφής, έλεγχος στοιχείων και εγγράφων από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης, τελικός έλεγχος από τον Υπεύθυνο Έγκρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών).

Μετά τον ολοκλήρωση των εργασιών των υπηρεσιών του Συλλόγου, ο Δικηγόρος λαμβάνει μήνυμα για συνέχιση και ολοκλήρωση έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής.

Για οποιοδήποτε ανάγκη μπορείτε να απευθύνεστε:
1.    Στο HelpDesk της αρχής εγγραφής υποβάλλοντας σχετικό Αίτημα Υποστήριξης.
2.    Στο τμήμα εξυπηρέτησης και υποστήριξης της διαδικασίας έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών και άυλης Ψηφιακής Υπογραφής από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, που  λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ και το Σάββατο από τις 08:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα, πλην Κυριακών και αργιών. Οι Δικηγόροι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο, στον αριθμό κλήσης: 210-2201960

ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ