ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κατόπιν της διαπίστωσης με βάση τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας ότι  ο οικονομικός απολογισμός των χρήσεων των 2 τελευταίων ετών εμφάνισε σημαντικά πλεονάσματα (167.000 ευρώ το 2022 και 406.000 ευρώ το 2023) και με γνώμονα την βέλτιστη ανταποδοτικότητα των εισφορών των συναδέλφων, έλαβε ομόφωνα κατά τη συνεδρίασή του στις 27.03.2024 τις εξής αποφάσεις, υιοθετώντας τις προτάσεις της συσταθείσας Επιτροπής Αξιοποίησης Πλεονάσματος και συνεχίζοντας την ανάληψη δράσεων αλληλεγγύης και στήριξης των συναδέλφων:

  1. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ύψους 700,00 Ευρώ σε όλες ανεξαιρέτως τις μητέρες- μέλη του που απέκτησαν τέκνο/α εντός του 2023 (με δεδομένη τη δέσμευση του σχετικού κονδυλίου στον προϋπολογισμό του 2023) ή θα αποκτήσουν με οιονδήποτε τρόπο τέκνο/α εντός του 2024, ως ελάχιστη συνεισφορά στην αντιμετώπιση των αυξημένων οικονομικών αναγκών τους αλλά και δεδομένης της αδυναμίας τους να εργαστούν για τη συγκεκριμένη περίοδο κύησης – λοχείας/ανατροφής του τέκνου.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα

 

  1. ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ από την ετήσια συνδρομή έτους 2024 προς το Δ.Σ.Θ των κάτωθι κατηγοριών συναδέλφων:

α) Συναδέλφων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

β) Συναδέλφων που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

γ) Συναδέλφων που κυοφορούν ή απέκτησαν τέκνο (θα παρέχεται άπαξ)

δ) Των νέων συναδέλφων που ενεγράφησαν το τρέχον έτος στο Δ.Σ.Θ.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαλλαγή θα χορηγηθεί για το επόμενο έτος σε όσους συναδέλφους πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν ήδη πληρώσει τη συνδρομή τους για το τρέχον έτος. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  1. Την χορήγηση 6 ετήσιων υποτροφιών, 1 για κάθε κλάδο δικαίου, μηνιαίου ύψους 250,00 € για υποψήφιους διδάκτορες δημόσιων Ελληνικών Πανεπιστημίων. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και για τον τρόπο επιλογής.

Οι ως άνω παροχές θα αναθεωρούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με την πορεία των οικονομικών του Συλλόγου.