Άσκηση εκλογικού δικαιώματος δικαστικών αντιπροσώπων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αθήνα 1 Νοεμβρίου 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ    Αριθμ. Πρωτ.:62680
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Διεύθυνση Εκλογών Τμήμα Εκλογών

Προς: τους κ.κ αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής

Θέμα: Άσκηση εκλογικού δικαιώματος δικαστικών αντιπροσώπων

Ύστερα από ερωτήματα αλλά και διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις που έχουν τεθεί υπόψη του Υπουργείου μας, αναφορικά με την άσκηση εκλογικού δικαιώματος δικαστικών αντιπροσώπων κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, διευκρινίζονται τα εξής:
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 134 παρ. 2 του ν. 3852/2010 οι δικαστικοί αντιπρόσωποι στις περιφερειακές εκλογές ψηφίζουν μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της χωρικής αρμοδιότητας της οικείας περιφέρειας στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους. Υπό τον όρο οικεία περιφέρεια νοείται η αντίστοιχη αιρετή περιφέρεια. Σε περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου στον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους (αλλά σε άλλον της ίδιας όμως περιφέρειας) ψηφίζουν, υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν το δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
Κατά συστοιχία προς τα ισχύοντα για τις περιφερειακές εκλογές, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι στις δημοτικές εκλογές ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα που ασκούν τα καθήκοντά τους (κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ν. 3852/2010) μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας περιφέρειας. Υπό τον όρο οικεία περιφέρεια νοείται η χωρική αρμοδιότητα του «καλλικράτειου» δήμου, όπως αυτή οριοθετείται στο άρθρο 1 του ν. 3852/2010. Σε περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του τμήματος στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους, (αλλά σε άλλον συνενούμενο με αυτόν στο πλαίσιο ενός νέου «καλλικρατικού») ψηφίζουν, υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν τον συνενούμενο δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
Συνεπώς, για τις περιφερειακές εκλογές, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι δεν ψηφίζουν εάν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου που δεν ανήκει στην ίδια κατά τα ανωτέρω περιφέρεια. Προκειμένου δε για τις δημοτικές εκλογές δεν ψηφίζουν εάν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου που δεν ανήκει στην χωρική περιφέρεια του συνενούμενου «καλλικράτειου» δήμου.
Για παράδειγμα, δικαστικός αντιπρόσωπος, δημότης του δήμου Καλλιθέας Αττικής, που ασκεί τα καθήκοντα του στο δήμο Παπάγου -Χολαργού, ψηφίζει για ανάδειξη περιφερειακών αρχών, δεδομένου ότι είναι εγγεγραμμένος σε δήμο που ανήκει στην ίδια περιφέρεια (Αττικής) όπου ανήκει και ο δήμος της άσκησης των καθηκόντων του. Αντίθετα, δεν ψηφίζει για ανάδειξη δημοτικών αρχών, δεδομένου ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους ενός εκ των συνενούμενων δήμων Παπάγου -Χολαργού.
Αν, όμως, ο δικαστικός αντιπρόσωπος είναι δημότης του νυν δήμου Παπάγου Αττικής και ασκεί τα καθήκοντά του στο νυν δήμο Χολαργού, ψηφίζει τόσο για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών, δεδομένου ότι είναι εγγεγραμμένος σε δήμο που ανήκει στην ίδια περιφέρεια (Αττικής) όπου ανήκει και ο δήμος της άσκησης των καθηκόντων του, όσο και για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών, δεδομένου ότι είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο δήμου που ανήκει στην περιφέρεια του νέου «καλλικράτειου» δήμου Παπάγου – Χολαργού που ασκεί τα καθήκοντά του.
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την τοποθέτηση αντιγράφου αυτού στους εκλογικούς σάκους, προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι.

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Στεφάνου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.    Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υπόψη κου Γενικού Γραμματέα)
2.    κ.κ Προέδρους Πρωτοδικών (μέσω Ν.Α)
3.    Περιφέρειας της χώρας (Γραφεία Γενικών Γραμματέων)
4.    Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 5.Πρόεδρο Αρείου Πάγου
6.    Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων
Ακαδημίας 60
Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ
7.    Πολιτικά Κόμματα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.    Γραφείο κ. Υπουργού
2.    Γραφείο κ. Υφυπουργού
3.    Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4.    Γεν. Διευθυντή Αναπτ. Προγραμμάτων
5.    Διεύθυνση Εκλογών (2 αντίγραφα)