Ασκηση εκλογικού δικαιώματος απο τους γεννηθέντες το έτος 1997

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.