Άσκηση 13 υποψηφίων δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο έγγραφο

Συνημμένα αρχεία: