Ασφαλιστικά Μέτρα για το κτηματολόγιο

Θεσσαλονίκη, 2 Ιουλίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά μηχανικών και λογιστών

Σήμερα, 2 Ιουλίου 2008 κατατέθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης οι πέντε πρώτες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης κατά μηχανικών και λογιστών που διαφημίζονται ότι αναλαμβάνουν συμπλήρωση δηλώσεων ιδιοκτησίας για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου. Δικάσιμος έχει οριστεί η 18η Ιουλίου 2008.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προχώρησε στην κατάθεση των ασφαλιστικών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι η συμπλήρωση των δηλώσεων ιδιοκτησίας αποτελεί αποκλειστικά αντικείμενο νομικής εργασίας και ειδικότερα έργο των δικηγόρων, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένες νομικές γνώσεις, εξοικείωση με το αντικείμενο, ανάλογη επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση και πείρα.