Αποτελέσματα Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψήφιων Δικηγόρων Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2020 Εφετείου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.