Αποτελέσματα Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψήφιων Δικηγόρων Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2016 – Εφετείο Θεσσαλονίκης

Συνημμένα ο πίνακας των επιτυχόντων