Αποτελέσματα ηλεκτρονικής κλήρωσης για σύνταξη καταλόγου διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12 μεσημβρινή, στο γραφείο μηχανοργάνωσης του Συλλόγου (αρ. γραφ. 435), πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική κλήρωση για σύνταξη καταλόγου διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων.

Στη κλήρωση συμμετείχαν 985 δικηγόροι. 

Η σειρά κατάταξης που προέκυψε μετά την κλήρωση υπάρχει στο συνημμένο αρχείο.