Αποτελέσματα διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2023, Εφετείων Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης, Ιωαννίνων

Συνημμένο θα βρείτε τον πίνακα επιτυχόντων (μετά από ανωνυμοποίηση) Εφετείων Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης, Ιωαννίνων του Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Β Εξεταστικής Περιόδου 2023. Τα αποτελέσματα σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο ταξινομήθηκαν κατά βαθμολογική σειρά.