Αποστολή βιβλίων-ανατύπων από τους συγγραφείς δικηγόρους στη βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Θ.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του Κώδικα Δικηγόρων, καλεί τους δικηγόρους – μέλη του, οι οποίοι συγγράφουν βιβλία ή εκδίδουν ανάτυπα ή συμμετέχουν στη συγγραφή ή έκδοση συλλογικών έργων, να αποστέλλουν δωρεάν δύο τουλάχιστον αντίτυπα στη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου.
 
Με τιμή
 
 
            Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας
Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                 Πέτρος Ε. Σαμαράς