Αποστολή στοιχείων υποψηφίων στις εκλογές δικηγόρων, μελών του Δ.Σ.Θ..

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να ενημερώσει τα μέλη του, για τους δικηγόρους – μέλη του Δ.Σ.Θ. που είναι υποψήφιοι στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι υποψήφιοι δικηγόροι μέλη του Δ.Σ.Θ. να αποστείλουν στο email diavoulefsi.dsth@gmail.com  συμπληρωμένο το συνημμένο φύλλο εργασίας καθώς και μία φωτογραφία τους.