Απόσπασμα Πρακτικού υπ’ αριθ. 280 Του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: