ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΤΑ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: