ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Θ. – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στη υπ’ αριθμ. 12/04.03.2022 συνεδρίασή του,  αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων Θεσσαλονίκης μέχρι τις 30/6/2022 από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020, επικυρώνοντας την από 1 Μαρτίου 2022 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. (βλ. σχετική απόφαση εδώ: t.ly/15MW )