ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ 5.5.2014 ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                 

 

 Αθήνα, 29.4.2014

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, μετά το νέο τελεσίγραφο του ΙΚΑ, για υπογραφή εντός 24ώρου προθεσμίας, του παράνομου συμφωνητικού με τους συνεργαζόμενους ανά υπόθεση δικηγόρους, αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ την αποχή από 5.5.2014 των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ (τόσο των δικηγόρων του ΙΚΑ ανά υπόθεση, των δικηγόρων του ΙΚΑ με πάγια αντιμισθία και των δικηγόρων των αντιδίκων του ΙΚΑ) , μέχρι την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ του ΙΚΑ και των ανά υπόθεση δικηγόρων, που θα προβλέπει ως αμοιβή των δικηγόρων αυτών τις νόμιμες αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων.

 

 

 

                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                 ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ