Απόφαση προσωρινής αναστολής συναλλαγών και ελέγχου του αρχείου του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Θεσσαλονίκη,  43-2021

Αριθμ. Πρωτ.:  

 

Ταχ. Δ/νση    : ΤΕΡΜΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Ταχ. Κώδ.     : 56827

Πληροφορίες: ΧΑΙΚΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τηλέφωνο     : 2310   269889           

E-mail            :[email protected]

 

 

 

Απόφαση προσωρινής αναστολής συναλλαγών και ελέγχου του αρχείου του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης  Θεσσαλονίκης για το χρονικό διάστημα από 4.3.2021 ώρα 6.00 μέχρι 16.3.2021 ώρα 6.00 σύμφωνα με τo ΦΕΚ Β’ 843/2021

H Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου (Κ/Γ) Νεάπολης  Θεσσαλονίκης αφού έλαβε υπόψη του την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 843/3-3-2021 (άρθρο 1)

αποφασίζει

την προσωρινή αναστολή κάθε είδους συναλλαγών καθώς του ελέγχου του αρχείου για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 4/3/2021 ώρα 6.00 μέχρι την Τρίτη 16/3/2021 ώρα 6.00.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης του Υποθηκοφυλακείου και του Κ/Γ Νεάπολης  Θεσσαλονίκης