Απόφαση Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων 8/10/2011