Απόφαση Ολομέλειας για αποχή 27.11.2023 – 4.12.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην υπ’ αριθμ. 119/25.11.2023 συνεδρίασή του, επικύρωσε την από 25/11/2023, απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας η οποία συνεδρίασε στην Αθήνα, με απόλυτη απαρτία και εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση εμμένει στις θέσεις της για την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες, που ασκούν ατομικά τη δραστηριότητά τους και τους οδηγεί μαθηματικά
σε αφανισμό και οικονομική εξαθλίωση, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα μεγάλα εισοδήματα και τις εταιρίες.
Κάθε προσπάθεια διαλόγου έχει πέσει στο κενό διότι η Κυβέρνηση επέλεξε την φοροεπιδρομή αντί της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, τον αφανισμό των μικρομεσαίων αντί της στήριξής τους.
Υπό αυτά τα δεδομένα, αποτελεί μονόδρομο για το δικηγορικό σώμα, η εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ολομέλεια αποφάσισε:

 1. Να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών
  Συλλόγων της Χώρας την καθολική αποχή των μελών τους από τα
  καθήκοντά τους από την Δευτέρα 27-11-2023 έως και την Δευτέρα 4-12-
  2023,
 2. Τη συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας από τους δικηγόρους
  όλης της Χώρας.
 3. Την αποστολή επιστολής στον Πρωθυπουργό σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς που μετέχουν στο ενιαίο μέτωπο των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων ενάντια στα φορολογικά μέτρα.
 4. Την προβολή των θέσεων των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων σε τοπικό επίπεδο με κάθε πρόσφορο τρόπο.
 5. Την συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή κατά την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου.
 6. Την σύγκληση της Ολομέλειας την Πέμπτη 30-11-2023,για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Συνημμένα αρχεία: