Απόφαση για τη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης για το χρονικό διάστημα από 19.4.2021 ώρα 6.00 μέχρι 26.4.2021 ώρα 6.00

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.