Απόφαση για τη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης από 22/6/2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.