Απόφαση για τη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου και του ΚΓ Θεσσαλονίκης από 5/5/2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: