Απόφαση για τη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου και του ΚΓ Θεσσαλονίκης από 11/10/2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο