Απόφαση Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. για το ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου που κατέχει ύψους 500.000 ευρώ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ              

Θεσσαλονίκη 15 Μαρτίου 2012

               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με την υπ’ αρ. 67/07.03.2012 απόφασή του, και αφού έλαβε υπόψη ότι :
1-    Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και όχι ιδιώτης επενδυτής.
2-    Δεν έχει γίνει γνωστό εάν εξασφαλίζεται το ακατάσχετο και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση ή μείωση των νέων τίτλων δεδομένου ότι προέρχονται από τις εις χρήμα καταβαλλόμενες εισφορές των μελών του.
3-    Δεν έχουν γίνει γνωστές τυχόν επιπτώσεις στην περίπτωση μη συμμετοχής.
4-    Δεν έχει τεθεί υπόψη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης οποιοδήποτε σχέδιο σύμβασης, ώστε να γνωρίζει τους τελικούς όρους.
5-    Είναι ασαφείς οι αποδόσεις και συνδέονται με την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
6-    Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δεν είναι επενδυτής αλλά καταθέτης,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Να μην συμμετέχει το ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ποσού 500.000,00€, που αγοράσθηκε το 2005, στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής ομολόγων (PSI) της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
     Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν.Γραμματέας
Νικόλαος Εμ.Βαλεργάκης                Χρήστος Ηρ. Ράπτης