Αποφάσεις του ΔΣ του ΔΣΘ της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την 24.4.2020 με τηλεδιάσκεψη

Αποφάσεις του ΔΣ του ΔΣΘ της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την 24.4.2020 με τηλεδιάσκεψη

Το ΔΣ του ΔΣΘ συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή, 24.4.2020, με θέματα ΗΔ: «1. Εξαγγελία επαναλειτουργίας διαδικασιών στο Ειρηνοδικείο και Πρωτοδικείο (προσημειώσεις – συντηρητικές κατασχέσεις), καθώς και των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογίων. Μέτρα διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της υγείας των συναλλασσόμενων – λήψη σχετικών αποφάσεων. 2. Προτάσεις για την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων (Πολιτικά, Ποινικά, Διοικητικά), Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογίων» και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Σε συνέχεια των πρόσφατων εξαγγελιών σχετικά με την σταδιακή επαναλειτουργία των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας, η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, με την από  23.4.2020 απόφαση της, τοποθετήθηκε υπέρ της ασφαλούς επαναλειτουργίας των δικαστηρίων, με βάση τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υγειονομικών αρχών και την τήρηση συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων γενικής και ατομικής προστασίας, που θα εγγυώνται την ασφαλή παροχή των υπηρεσιών και θα διασφαλίζουν την δημόσια υγεία. Στην κατεύθυνση αυτή απέστειλε στους αρμόδιους υγειονομικούς φορείς (ΕΟΔΥ) επιστολή, με την οποία ζήτησε να πληροφορηθεί εάν υπήρξε η σύμφωνη γνώμη τους για την επαναλειτουργία των υποθηκοφυλακείων και την περιορισμένη επαναλειτουργία των Δικαστηρίων και σε καταφατική περίπτωση, τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας. Με επιστολή του την ίδια ημέρα ο Πρόεδρος του ΔΣΘ απευθύνθηκε στους Προϊσταμένους του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης και τις Διευθύνουσες των Υποθηκοφυλακείων Νεάπολης, Λαγκαδά, Βασιλικών  όχι μόνο επαναλαμβάνοντας την επιτακτική ανάγκη για ασφαλή λειτουργία των Υπηρεσιών, αλλά προτείνοντας και σειρά μέτρων στην κατεύθυνση αυτή. Ήδη χθες 24.4.2020, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Λειτουργίας Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΔΣΘ και των Διοικήσεων όλων των Δικαστηρίων (πολιτικών και ποινικών) καθώς και εκπροσώπου των δικαστικών υπαλλήλων, κατά την οποία συμφωνήθηκε η εφαρμογή μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και δόθηκαν εκ μέρους της Διοίκησης των Δικαστηρίων διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών (ενδεικτικά: έλεγχος εισόδου από την αστυνομική δύναμη του Μεγάρου, θερμομέτρηση κατά την είσοδο, ύπαρξη αντισηπτικών, τήρηση μέτρων ασφαλούς απόστασης, διαχωρισμός των προς συζήτηση υποθέσεων σε περισσότερες αίθουσες κλπ.) ενώ αναμένεται τη Δευτέρα έγγραφο από το Κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης με αναλυτικές οδηγίες  λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων σε επιβεβαίωση όσων ήδη υποσχέθηκαν προφορικώς.

Σε συνέχεια των ως άνω και με δεδομένο:

-ότι η αναμενόμενη Κ.Υ.Α για την εξαγγελθείσα επαναλειτουργία των Δικαστηρίων υποχρεωτικά θα εκδοθεί μόνο και εφ’ όσον έχει προηγηθεί η σύμφωνη προς τούτο γνώμη των αρμόδιων υγειονομικών φορέων (ΕΟΔΥ) το περιεχόμενο της οποίας θα είναι άμεσα προσβάσιμο και

-ότι οι περισσότερες από τις προτεινόμενες διαδικασίες με τις οποίες θα εκκινήσει η επαναλειτουργία των Δικαστηρίων θα λαμβάνουν χώρα εγγράφως, χωρίς τη φυσική παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων και διαδίκων

το ΔΣ του ΔΣΘ αποφάσισε ότι:

1. Τάσσεται υπέρ της ασφαλούς επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων, των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων της τοπικής αρμοδιότητας του.

2. Κατά τις πρώτες ημέρες επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων και των Κτηματολογικών Γραφείων τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΘ θα παρίστανται στους ως άνω χώρους προκειμένου να διαπιστωθεί η υλοποίηση των σχετικών μέτρων ώστε να είναι  ασφαλής  για όλους η  επαναλειτουργία των ως άνω Υπηρεσιών.

3. Σε περίπτωση που οι συνθήκες λειτουργίας δεν ανταποκρίνονται στις επίσημες οδηγίες των αρμοδίων φορέων,  που θα  προηγηθούν της ΚΥΑ περί επαναλειτουργίας, θα συγκληθεί άμεσα ΔΣ για την επανεξέταση του θέματος και τη λήψη νέων αποφάσεων.

4. Το ΔΣ του ΔΣΘ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τις διαδικασίες που επιλέχθηκαν για την περιορισμένη επαναλειτουργία των Δικαστηρίων και την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι στις 30.4.2020 παύει η προστασία της πρώτης κατοικίας χωρίς να έχει υπάρξει ακόμα σχετική νομοθετική ρύθμιση για παράταση. Για τους λόγους αυτούς, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής μελών του ΔΣΘ, που θα καταρτίσει και θα υποβάλει προς ψήφιση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση σχέδιο νόμου αναφορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας λόγω της επερχόμενης λήξης προστασίας του ν. 4605/2019, το οποίο και θα προωθηθεί στα συναρμόδια Υπουργεία και στην Ολομέλεια.

5. Τέλος, το ΔΣ του ΔΣΘ ενεργώντας προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής συνεισφοράς του στην επαναλειτουργία των δικαστηρίων, καθώς και των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων με τον πλέον ασφαλή τρόπο, υιοθέτησε συγκεκριμένες προτάσεις που θα προωθηθούν άμεσα στα συναρμόδια Υπουργεία και στην Ολομέλεια (βλ. συνημμένο έγγραφο).

Ο ΔΣΘ δεσμεύεται να συνεχίσει να παρακολουθεί επισταμένως τις εξελίξεις παρεμβαίνοντας δημιουργικά όπου απαιτείται και με γνώμονα πάντοτε τη διασφάλιση και περιφρούρηση τόσο της υγείας των συναδέλφων, όσο και της απρόσκοπτης κατά δύναμιν διαφύλαξης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στη σημερινή πρωτοφανή συγκυρία. Αυτονοήτως θα συνεχίσει να επιβλέπει καθημερινά την τήρηση των μέτρων ασφαλείας στα δικαστήρια και λοιπές υπηρεσίες, περιφρουρώντας την άσκηση της επαγγελματικής μας δραστηριότητας με όρους υγείας και ασφάλειας.

 

 

Προτάσεις ΔΣΘ ενόψει της επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων, Κτηματολογικών γραφείων και Υποθηκοφυλακείων, που υιοθετήθηκαν στη συνεδρίαση του ΔΣ της 24.4.2020

 1. Σύσταση Επιτροπών με συγκεκριμένα αντικείμενα (Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο, Εφετείο, Διοικητικά Δικαστήριο κτλ.), οι οποίες θα απαρτίζονται από μέλη της Ένωσης Δικαστών και μέλη των Δ.Σ. των Δικηγορικών Συλλόγων, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των Γραμματειών του εκάστοτε Δικαστηρίου, προκειμένου να ερευνώνται διεξοδικά οι ανάγκες και τα πιθανά καθημερινά προβλήματα και έπειτα οι επιτροπές αυτές να προβαίνουν στην σύνταξη προτάσεων και επίλυσης προβλημάτων με τον ωφελιμότερο τρόπο για όλους.
 2. Ελεγχόμενη πρόσβαση στις εισόδους του Δικαστικού Μεγάρου από αστυνομικούς, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις εισόδους του Δικαστικού Μεγάρου, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος αποκλειστικά σε πρόσωπα τα οποία είτε έχουν θεσμική σχέση με το χώρο (δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι), είτε αποδεδειγμένα προσέρχονται για την συζήτηση δικαστικής υπόθεσης (διάδικοι, μάρτυρες, πραγματογνώμονες) ή για τη λήψη πιστοποιητικού. Η είσοδος στο κτίριο θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον σε όσους διαθέτουν μάσκα και γάντια και να ληφθεί μέριμνα για την προμήθεια σχετικών ειδών σε όσους δεν διαθέτουν.
 3. Τοποθέτηση αντισηπτικών σε όλα τα ακροατήρια, αίθουσες  και γραφεία των δικαστηρίων και διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των ακροατηρίων και των δικαστικών γραφείων με εναλλασόμενες βάρδιες
 4. Παροχή γαντιών και μασκών και άλλων ειδών προσωπικής υγιεινής στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους. 
 5. Προγραμματισμός δικασίμων και ακροατηρίων εναλλάξ και σε διευρυμένα ωράρια με σπάσιμο των υφιστάμενων πινακίων και προγραμματισμό νέων δικασίμων για τις καινούργιες καταθέσεις, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
 6. Είσοδος στο ακροατήριο μόνον για τους διαδίκους, συνηγόρους και λοιπούς συντελεστές της υπόθεσης που συζητείται. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ή/και εφαρμογής, ώστε να παρακολουθείται η σειρά εκφώνησης έκαστης υπόθεσης.
 7. Προγραμματισμός της εκφώνησης των υποθέσεων στο Εφετείο ώστε να ανακοινώνονται συγκεκριμένες ώρες κατά τις οποίες θα εκφωνούνται οι υποθέσεις έκαστης σύνθεσης (μονομελούς ή πολυμελούς) και να αποφεύγεται ο συνωστισμός λόγω εναλλαγών τμημάτων και συνθέσεων με κοινή ώρα έναρξης.
 8. Άτυπη διευκόλυνση με τη συνεργασία των δικηγόρων, δικαστών και δικαστικών γραμματέων ώστε στις περιπτώσεις που πρόκειται να υποβληθεί συναινετικό αίτημα αναβολής στην πρώτη συζήτηση, να γίνεται δεκτή προς τούτο κοινή έγγραφη δήλωση των συνηγόρων από την παραμονή και να αποφεύγεται η αυτοπρόσωπη παρουσία στο ακροατήριο. Με τις κατάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις χορήγηση των αναβολών, είτε με e-mail σε λογαριασμό του δικαστή ή με τηλεδιάσκεψη – ραντεβού των διαδίκων, σε συγκεκριμένη ώρα και τουλάχιστον μία ή δύο μέρες νωρίτερα, με φροντίδα και επιμέλεια ενημέρωσης για τα αιτήματα αναβολών από μέρους των διαδίκων, με ηλεκτρονική αίτηση στους γραμματείς, οι οποίοι στη συνέχεια θα ενημερώνουν τον Πρόεδρο, ο οποίος θα ορίζει ημέρα και ώρα τηλεδιάσκεψης με αποστολή της συνάντησης ηλεκτρονικά, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός στις αίθουσες των δικαστηρίων και επιπλέον να μπορεί να οργανωθούν τα πινάκια με καλύτερο τρόπο (με σκοπό τον ορισμό προσέλευσης συγκεκριμένης ώρας των διαδίκων στην αίθουσα για τις υποθέσεις που θα εκδικαστούν).
 9. Απλοποίηση της διαδικασίας λήψης ηλεκτρονικής υπογραφής και για το ενδιάμεσο διάστημα υποκατάσταση της μέσω της πιστοποίησης της υπογραφής όσων δικηγόρων δεν διαθέτουν με τους κωδικούς του Taxis, σύστημα το οποίο ήδη με επιτυχία χρησιμοποιείται στο gov.gr
 10. Καθιέρωση νέων μέσων συναλλαγής με τις δικαστικές υπηρεσίες ιδιαίτερα στις καταθέσεις δικογράφων τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στα υπόλοιπα δικαστήρια της χώρας. Πέραν της δυναμικής διεκδίκησης της επέκτασης του θεσμού της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων στο σύνολο της χώρας, η οποία πλέον καθίσταται αδήριτη αναγκαιότητα για τον κλάδο (ως θέμα υγείας και όχι απλώς εκσυγχρονισμού), οφείλουμε άμεσα και από τώρα να λάβουμε μέτρα που να επιτρέπουν την συναλλαγή από απόσταση. Προς στην κατεύθυνση αυτή εισηγούμαστε την καθιέρωση της ηλεκτρονικής/ταχυδρομικής κατάθεσης εισαγωγικών δικογράφων (και ενδεχομένως προτάσεων, υπομνημάτων, σημειωμάτων ασφαλιστικών μέτρων) σε όλα τα δικαστήρια της χώρας για τις πολιτικές και διοικητικές υποθέσεις με πρόβλεψη επίσημης ηλεκτρονικής διεύθυνσης αλληλογραφίας για έκαστο δικαστήριο στην οποία ο δικηγόρος θα μπορεί να αποστέλλει μέσω email το προς κατάθεση δικόγραφο υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή και στο οποίο εν συνεχεία θα αποστέλλονται μέσω ταχυμεταφορικής επί αποδείξει τα εκτυπωμένα δικόγραφα. Τα επικυρωμένα αντίγραφα θα επιστρέφονται με χρέωση του παραλήπτη στον υπογράφοντα δικηγόρο μέσω ταχυμεταφορικής. Σημειώνεται ότι από το 2015 είναι πλέον υποχρεωτική για τις δημόσιες υπηρεσίες η συναλλαγή με το κοινό μέσω email (άρθρ. 13 Ν. 4325/2015), ενώ ο Κώδικας Διοικητικής διαδικασίας προβλέπει ούτως ή άλλως την αποστολή πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων ταχυδρομικώς όταν δεν είναι δυνατή η άμεση παράδοση τους (4 § 4 ΚωδΔιοικΔ). Δεδομένης της παρούσας εξαιρετικής συγκυρίας δεν συγχωρείται οι δικαστικές υπηρεσίες να είναι ο μόνος τομέας της δημόσιας λειτουργίας, ο οποίος απαιτεί αυτοπρόσωπη παράσταση για τη διεκπεραίωση ακόμη και των πλέον απλών λειτουργιών.
 11. Καθιέρωση εναλλασσόμενων βαρδιών στα γραφεία των δικαστηρίων στα οποία προσέρχονται δικηγόροι καθώς και στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία για την επίτευξη διευρυμένου ωραρίου και συντονισμός με τις διοικήσεις των δικαστηρίων ώστε να καθιερωθεί γενικευμένα όπου αυτό είναι εφικτό η προσέλευση των συνηγόρων με προηγούμενο τηλεφωνικό ραντεβού.
 12. Αποστολή των αποφάσεων όλων των δικαστηρίων στους παραστάντες συνηγόρους μέσω email
 13. Διεκδίκηση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των βάσεων δεδομένων των Κτηματολογίων και Υποθηκοφυλακείων με τα δικηγορικά γραφεία.
 14. Διεκδίκηση της εγκατάστασης POS στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία για την διευκόλυνση των συναλλαγών των συναδέλφων χωρίς χρήση μετρητών.
 15. Ενίσχυση και ενθάρρυνση των μερών για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των διαμεσολαβήσεων όπου συμφωνούν τα μέρη και είναι αυτό εφικτό.
 16. Επιδίωξη για τη σύσταση επιτροπής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία να επεξεργασθεί και προτείνει προσαρμογές στους Κώδικες Πολιτικής και Διοικητικής Δικονομίας για τη διεξαγωγή εγγράφως και με ηλεκτρονικά μέσα όσων διαδικαστικών πράξεων και λοιπών ενεργειών είναι δυνατόν. Ενδεικτικά κάποιες διαδικασίες, όπως δημοσίευση διαθηκών, άδειες εκποίησης, διαζύγια, προσωρινές υπερχρεωμένων, προσημειώσεις κλπ θα μπορούσαν να δικάζονται με δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Το ίδιο θα πρέπει να εξετασθεί και για όσες από τις διαδικασίες και ενέργειες της ποινικής δίκης είναι δεκτικά διεκπεραίωσης κατ’ ανάλογο τρόπο.
 17.  Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων (πιστοποιητικών, αντιγράφων κτηματολογικών φύλλων και αποσπασμάτων κτηματολογικών διαγραμμάτων):

Προς αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας των συναλλασσόμενων, δικηγόρων και πολιτών, και περαιτέρω κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού και πρόκλησης εκνευρισμού και διαπληκτισμών, προτείνεται να δοθεί έμφαση στη δυνατότητα ηλεκτρονικής, εξ αποστάσεως, εξυπηρέτησης, όπου αυτή είναι δυνατή με τεχνικά μέσα χωρίς να απαιτείται υποβολή-κατάθεση πρωτότυπων εγγράφων, όπως κατ’ εξοχήν συμβαίνει επί έκδοσης πιστοποιητικών, αντιγράφων κτηματολογικών φύλλων και αποσπασμάτων κτηματολογικών διαγραμμάτων, στα οποία εκτιμάται ότι θα αφορά πολύ μεγάλο ποσοστό των αναμενόμενων αιτήσεων.Οι σχετικές αιτήσεις, αφού συμπληρωθούν και υπογραφούν από τους ενδιαφερομένους, προτείνεται να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιοποιημένες (σκαναρισμένες) σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Υποθηκοφυλακείων/Κτηματολογικών γραφείων που θα γνωστοποιηθούν στο ΔΣΘ και θα ανακοινωθούν στα μέλη του. Επίσης θα γνωστοποιηθούν στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο προς περαιτέρω ενημέρωση των μελών του και με κάθε πρόσφορο τρόπο (λ.χ. ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του «Ελληνικό Κτηματολόγιο») προς ενημέρωση του κοινού. Στις ίδιες ανακοινώσεις θα γνωστοποιείται λογαριασμός (-οι) ΙΒΑΝ όπου θα πληρώνονται τα σχετικά δικαιώματα των Υποθηκοφυλακείων/ Κτηματολογικών Γραφείων.

Προκειμένου να ελέγχεται η νομιμοποίηση του αιτούντος, όπως έχει καθιερωθεί και στη διά ζώσης διαδικασία: α) Εφόσον οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται από δικηγόρους θα απαιτείται να σφραγίζονται και να υπογράφονται από αυτούς, να αναφέρεται το όνομα του εντολέα τους, ως πληρεξούσιοι δικηγόροι του οποίου υποβάλλουν την αίτηση, και να αποστέλλονται μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που εγγυάται επαρκώς την ταυτοποίηση του αποστολέα. Πολύ περισσότερο, δυνατή θα είναι και η χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής επί των αιτήσεων, β) Εφόσον οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται από πολίτη, να επισυνάπτεται φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου πρόσφορου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητας του αιτούντος και η αίτηση ομοίως να αποστέλλεται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η πληρωμή τελών και δικαιωμάτων θα γίνεται στον παραπάνω λογαριασμό μέσω τραπέζης (τραπεζική μεταφορά ή έμβασμα). Για τις περιπτώσεις πιστοποιητικών με εκ των προτέρων γνωστό το κόστος έκδοσης (πάγιο), προτείνεται να καταρτιστεί σχετικός πίνακας τιμών και να γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερομένους με τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω (ανακοινώσεις κλπ.), ώστε στη σχετική αίτηση να επισυνάπτεται υποχρεωτικά το αντίστοιχο αποδεικτικό πληρωμής της τράπεζας και το στάδιο της υποβολής της αίτησης να ολοκληρώνεται με ένα (1) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον απαιτείται υπολογισμός του κόστους  να αποστέλλεται μόνη η αίτηση και να απαντάται από την Υπηρεσία ως προς το κόστος εντός του αναγκαίου βάσει των υπηρεσιακών δυνατοτήτων χρόνου και εν συνεχεία να αποστέλλεται σχετικό αποδεικτικό πληρωμής με δεύτερο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (-απάντηση, κατά προτίμηση, στο ηλεκτρονικό μήνυμα της Υπηρεσίας).

Σημειώνεται ότι με πρόσφατη ρύθμιση έχει ανασταλεί η υποχρέωση πληρωμής τέλους υπέρ ΤΑΧΔΙΚ («μεγαρόσημου», 3 ευρώ ανά αίτηση και 2 ευρώ ανά πιστοποιητικό), η οποία θεωρούμε ότι καταλαμβάνει και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις ως ανω Υπηρεσίες Σε κάθε περίπτωση, τυχόν τέλος μπορεί να καταβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e- paravolo και το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής να επισυνάπτεται στην αίτηση. Στην τελευταία περίπτωση σκόπιμο θα ήταν ενημέρωση για τα σχετικά τέλη να συμπεριληφθεί στην ανακοίνωση.

Κατόπιν της ηλεκτρονικής αποστολής της αίτησης, και εντός του απολύτως αναγκαίου βάσει των υπηρεσιακών δυνατοτήτων χρόνου, αυτή να ελέγχεται ως προς τη νομιμοποίηση των αιτούντος και την πληρωμή των τελών, και αμέσως μετά να λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου που να γνωστοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αιτούντα.

Το αιτηθέν πιστοποιητικό που εν συνεχεία θα εκδίδεται από την υπηρεσία να φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εκδότη (διευθυντή/υποθηκοφύλακα) και να αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αιτούντα. Για το λόγο αυτόν απαιτείται όλοι οι αρμόδιοι να προβούν το ταχύτερο δυνατό σε προμήθεια προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Εφόσον η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή υπέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό, όσο και στο δικονομικό δίκαιο (άρθρο 3 παρ. 1 π.δ. 150/2001), το έγγραφο που τη φέρει αποτελεί πρωτότυπο έγγραφο, και μπορεί να χρησιμοποιείται ως τέτοιο (λ.χ. να προσαρτάται σε συμβολαιογραφική πράξη).

Εξυπηρέτηση κοινού για καταχωρίσεις πράξεων που απαιτούν κατά την παραλαβή τυπικό προέλεγχο πληρότητας συνυποβαλλομένων εγγράφων (συμβολαιογραφικές πράξεις, δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις κλπ.) μόνο κατόπιν ραντεβού προκαθορισμένης διάρκειας, και έως δύο (2) πράξεις ανά ενδιαφερόμενο. Το ραντεβού να κλείνεται είτε τηλεφωνικά είτε με ανταλλαγή σχετικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προτείνεται σχετικώς η παράταση του ωραρίου εξυπηρέτησης έωςτο πέρας του ωραρίου λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων/Κτηματολογικών Γραφείων και να επιφορτιστούν συγκεκριμένοι υπάλληλοι βάσει των δυνατοτήτων της Υπηρεσίας.

Για τις λοιπές συναλλαγές, όπου δεν απαιτείται προέλεγχος, όπως για έκδοση πιστοποιητικών κλπ. και που δεν επιλέγεται ψηφιακή συναλλαγή , η σειρά προτεραιότητας να καθορίζεται βάσει αριθμού προτεραιότητας που θα αναγράφεται σε σχετικό έγγραφο (χαρτάκι), οι συναλλασσόμενοι να αναμένουν εκτός χώρου εξυπηρέτησης και να ενημερώνονται για τον αριθμό που εξυπηρετείται μέσω ειδικής συσκευής τοποθετημένης εκτός του χώρου αυτού και βρισκόμενης σε κοινή θέα.

Επιτρεπόμενος χρόνος ηλεκτρονικής έρευνας εγγραφών από τους δικαιούμενους 20 λεπτά της ώρας, με σημείωση ονόματος και χρόνου έναρξης σε έγγραφο κατά την είσοδο στο χώρο έρευνας και διαρκή έλεγχο από μέλος του προσωπικού ή επόμενο ενδιαφερόμενο που βρίσκεται σε αναμονή. Είσοδος και ανά πάσα στιγμή παραμονή στο χώρο έρευνας (ηλεκτρονικής ή βιβλίων) κατά το μέγιστον του αριθμού προσώπων που προβλέπεται βάσει των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων, με τήρηση των λοιπών προβλεπόμενων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής.

Στελέχωση Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης με δύο (2) ασκούμενους προς παραλαβή και διαλογή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάλυψη λοιπών αναγκών.

 1. Υποστήριξη απόκτησης προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής από τους αρμόδιους εκδίδοντες πιστοποιητικά και κάλυψη σχετικού κόστους από το ΔΣΘ.