Αποφάσεις των Διοικήσεων των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης σχετικά με τη λειτουργία τους κατά την περίοδο αναστολής λόγω COVID-19

Σας αποστέλλουμε (συνημμένες) τις αποφάσεις των Διοικήσεων των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης σχετικά με τη λειτουργία τους κατά την περίοδο αναστολής λόγω COVID-19.