ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το  συνημμένο.