Αποφάσεις Ολομέλειας (13/7): Αποζημίωση δικηγόρων σε συντάξεις ΕΦΚΑ – Καθυστέρηση έκδοσης δικαστικών αποφάσεων

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε έκτακτα στις 13.7.2021 , μέσω τηλεδιάσκεψης , εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
H Ολομέλεια συζήτησε το θέμα της  υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων  μεταξύ των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κώδικα Δικηγόρων, στα πλαίσια των οποίων δικηγόροι θα παρέχουν με αποζημίωση νομική υποστήριξη στους Προϊσταμένους των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων, που λειτουργούν μεταβατικά ως Κτηματολογικά γραφεία και στους Προϊσταμένους των Κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων αυτών,  για τις ανάγκες του νομικού ελέγχου των υποβαλλόμενων εγγραπτέων πράξεων καθώς επίσης και  νομική καθοδήγηση και εξυπηρέτηση στους συναλλασσόμενους  με τις υπηρεσίες αυτές.
Η Ολομέλεια αποφάσισε να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το κείμενο που έχει ήδη συνταχθεί. Η απόφαση για την υπογραφή ή μη της προγραμματικής σύμβασης ανήκει στο  Διοικητικό Συμβούλιο εκάστου Δικηγορικού Συλλόγου,  που έχει, άλλωστε, και τη σχετική αρμοδιότητα. Ήδη, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Ηρακλείου προχώρησαν στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ή έχουν λάβει σχετική απόφαση, από το ΔΣ τους. 

2.  ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
Ως γνωστόν, η  Ολομέλεια έχει αποφασίσει τη συμμετοχή δικηγόρων στην διαδικασία  έκδοσης συντάξεων, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της απονομής τους και στην επίλυση ενός ιδιαίτερα σημαντικού κοινωνικού προβλήματος.
Δυστυχώς όμως, η Κυβέρνηση επέμεινε στις αρχικές της θέσεις, παρά τις έντονες αντιρρήσεις της Ολομέλειας, για αυξημένη ευθύνη των δικηγόρων, πέραν της προβλεπόμενης από τον Κώδικα Δικηγόρων, σε περίπτωση εσφαλμένου υπολογισμού της σύνταξης από βαριά αμέλεια, γεγονός που έχει επισημανθεί ήδη στους συναδέλφους και το οποίο μπορεί να σταθεί αποτρεπτικό για τη ευρεία συμμετοχή δικηγόρων στη διαδικασία αυτή.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το  την από 2.7.2021 δελτίο τύπου, έσπευσε να καθορίσει πλήρως απαξιωτικές αποζημιώσεις, αναντίστοιχες του έργου και της ευθύνης που οι επιστήμονες δικηγόροι καλούνται να αναλάβουν εκ του νόμου.
Η Ολομέλεια καλεί το Υπουργείο, στην υπό έκδοση υπουργική απόφαση, να καθορίσει  ενιαία αποζημίωση για το σύνολο της διαδικασίας έκδοσης της σύνταξης, το ύψος της οποίας θα πρέπει να είναι ανάλογο του εκτελούμενου έργου και της προβλεπόμενης αυξημένης ευθύνης του δικηγόρου. Σε διαφορετική περίπτωση,  εξουσιοδοτεί τη Συντονιστική Επιτροπή να λάβει, κατά την κρίση της, πρόσφορα μέτρα αντίδρασης (μη συνδρομή στην εκπαιδευτική διαδικασία με χορήγηση εκπαιδευτών/πλατφόρμας, την μη προώθηση του έργου στα μέλη της και όποια άλλη μορφή αντίδρασης επιλεγεί).

3. ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Η Ολομέλεια, σε συνέχεια της από 1.7.2021 επιστολής της προς τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου,  θα απευθύνει επιστολή και προς την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία θα ζητήσει επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία, ανά δικαστήριο, σε όλη την επικράτεια, όσον αφορά στις καθυστερήσεις έκδοσης αποφάσεων που παρατηρούνται και στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας.
Η Ολομέλεια θεωρεί κεφαλαιώδους σημασίας  ζήτημα την ταχεία και ορθή απονομή της Δικαιοσύνης, που ικανοποιεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα δικαστικής προστασίας των πολιτών. Η καθυστέρηση στην έκδοση των αποφάσεων, από μικρή μεν μερίδα δικαστών, με σημαντική υπέρβαση των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, αγγίζει σε ορισμένες περιπτώσεις τα όρια της αρνησιδικίας και αποτελεί σημαντική  παθογένεια στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Αντιπροσωπεία της Ολομέλειας θα επισκεφθεί τη Δευτέρα 19.7.2021 τον Υπουργό Δικαιοσύνης προκειμένου να παρουσιάσει της θέσεις της Ολομέλειας για το σχέδιο νόμου για το Ελεγκτικό Συνέδριο,  που εισήχθη στη Βουλή προς ψήφιση, τους έμμισθους Δικηγόρους, τις διατάξεις Πειθαρχικού Δικαίου, την ευθύνη εταίρων δικηγορικών εταιρειών.