ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΔΣΘ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην υπ’ αριθμ. 27/30.5.2022 συνεδρίασή του επικύρωσε την από 18.5.2022 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και αποφάσισε τη συνέχιση της στοχευμένης αποχής των μελών του από ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ, πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, μέχρι και 15.6.2022.

Εξαιρούνται παραγραφές και υποθέσεις, όπου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης.

Επίσης, ενόψει της κατάθεσης και συζήτησης στη Βουλή του Σχεδίου νόμου «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» επικύρωσε την από 29.5.2022 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας εκφράζοντας την αντίθεσή του σε διατάξεις του άνω σχεδίου νόμου για τη διεξαγωγή ποινικών και αστικών δικών με τηλεδιάσκεψη και του νέου δικαστικού χάρτη της Χώρας (Ελλάδα 2.0)  και αποφάσισε εκ νέου την αποχή των μελών του την Τετάρτη 1.6.2022 και την Πέμπτη 2.6.2022 ημέρες ψήφισης του σχεδίου νόμου στη Βουλή από δίκες όπου η πρόοδος τους λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΧΙ ΝΠΔΔ και ΟΤΑ) και όχι εις βάρος των συμφερόντων των ιδιωτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

 Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                                             Χρήστος Ε. Βρίκος