Αποφάσεις – Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων (Κέρκυρα, 11/5)

Αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων (Κέρκυρα, 11/5)

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, μετά τη σημερινή της συνεδρίαση (11.5.2019), στην Κέρκυρα, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε τη μείωση του ΦΠΑ και την μετάπτωση συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών σε κατώτερο συντελεστή. Ξέχασε όμως και πάλι τους Δικηγόρους. Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων, καλεί την Κυβέρνηση και τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα, στο πλαίσιο της νομοθέτησης των εξαγγελθέντων μέτρων ελάφρυνσης, να θεσμοθετήσουν την απαλλαγή των δικηγόρων από το ΦΠΑ για τις δικαστηριακές υπηρεσίες, άλλως την μείωση του συντελεστή στη χαμηλή κλίμακα, δεδομένης και της ευχέρειας που παρέχει το νέο σχέδιο Οδηγίας της ΕΕ για τον ΦΠΑ, καθώς επίσης και την επέκταση του ορίου προαιρετικής απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ από τα 10.000 ευρώ στα 25.000 ευρώ, σύμφωνα και με την σχετική δέσμευση της Κυβέρνησης στο πλαίσιο του συμπληρωματικού Μνημονίου. Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ ή η μετάπτωση του συντελεστή σε χαμηλότερη κλίμακα αποτελεί αναγκαιότητα, καθώς μειώνει το κόστος των δικαστηριακών υπηρεσιών και διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών, ιδίως των οικονομικά αδυνάμων, στη Δικαιοσύνη. Περαιτέρω, προτείνεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, άλλως να είναι κλιμακούμενο ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια κάθε υποχρέου. Αναμένουμε από τα κοινοβουλευτικά κόμματα να λάβουν ξεκάθαρη θέση επί των άνω θεμάτων και να προωθήσουν σχετικές τροπολογίες, κατά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων στη Βουλή.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την ανάγκη για άμεση τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, στην κατεύθυνση άρσης των αντιφάσεων και  ασαφειών και επίλυσης ζητημάτων που έχουν αναδειχθεί στην πράξη από την εφαρμογή του μέχρι σήμερα. Προς τούτο, θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις ιδίως σε θέματα Αξιολόγησης Πτυχίων Εξωτερικού, Αμοιβών, Εμμίσθων Δικηγόρων, Άσκησης, Πειθαρχικής διαδικασίας στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ώστε να ενσωματωθούν σε επόμενο σχέδιο νόμου.

3. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος αποτελεί βασική θέση του δικηγορικού σώματος, ώστε να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα και να εναρμονίζεται με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και ιδίως το άρθρο 40 αυτού και του Κώδικα Δεοντολογίας του CCBE. Προς τούτο, συστάθηκε Επιτροπή, ώστε να συντάξει σχέδιο του Κώδικα, το οποίο θα φέρει προς υιοθέτηση στα θεσμικά όργανα.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι η προωθούμενη προς ψήφιση ρύθμιση για τις φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές (120 δόσεις) κινείται σε θετική, κατ’ αρχήν, κατεύθυνση, χρήζει όμως αρκετών βελτιώσεων. Οι θέσεις του δικηγορικού σώματος θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

5. Η Συντονιστική Επιτροπή θα προτείνει στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας να δημιουργήσει η Ολομέλεια λογαριασμούς σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να υπάρχει ενιαία, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των συναδέλφων για τα θέματα που αφορούν στο δικηγορικό σώμα.

6. Διατυπώθηκαν επιφυλάξεις σχετικά με την νομική ορθότητα της λύσης που δόθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την απόφαση 4/2019 για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, υπό το φως ιδίως της πρόσφατης νομολογίας του ΔΕΕ (βλ. αποφάσεις του ΔΕΕ της 20.9.2018, OTP Bank Nyrt, C-51/17 και της 14.3.2019, Zsuzsanna Dunai, C-118/17). Με δεδομένο ότι το ζήτημα αφορά δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες, πολλές εκ των οποίων είναι επίδικες, η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι ο σεβασμός στην ενωσιακή δικαιοταξία θα επέβαλε την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος προς το ΔΕΕ, ώστε να υπάρξει η αναγκαία ασφάλεια δικαίου και το σύνολο των κρίσιμων ερμηνευτικών ζητημάτων να επιλυθούν κατά τρόπο οριστικό, σαφή και ανεπίδεκτο αμφίσημων αναγνώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για τις εκλογές

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη σημερινή συνεδρίασή της (11.5.2019), στην Κέρκυρα, με αφορμή τα ζητήματα που ανέκυψαν κατά τον διορισμό των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στις επερχόμενες εκλογές (26ης Μαϊου και 2ας Ιουνίου 2019), εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

 

1. Η παρούσα εκλογική διαδικασία είναι πρωτόγνωρη για τα εκλογικά χρονικά της χώρας δεδομένου ότι οι διορισμοί τακτικών και αναπληρωματικών δικαστικών αντιπροσώπων πλησιάζουν τις 45.000. Και τούτο, διότι το Υπουργείο Εσωτερικών, ορθά, κατά τη γνώμη μας, διέσπασε σε δύο τα περισσότερα εκλογικά τμήματα των Καλλικρατικών Δήμων ώστε να μην υπάρχουν τμήματα με τρεις ή τέσσερις κάλπες και 500 έως 600 εκλογείς, όπως θα συνέβαινε με τα μέχρι τώρα δεδομένα, προς διευκόλυνση της διαδικασίας, εξυπηρέτηση των δικαστικών αντιπροσώπων και των εκλογέων και αποφυγή ακυροτήτων. Περαιτέρω, στα εκλογικά τμήματα με 3 κάλπες μειώθηκε ο αριθμός των εγγεγραμμένων στον εκλογικό κατάλογο από 500 έως 600 σε 450, κατά ανώτατο όριο.

2. Το αρμόδιο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου ορθά, κατά τη γνώμη μας, αποφάσισε να μην διορισθούν, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, δημόσιοι υπάλληλοι ως δικαστικοί αντιπρόσωποι, συνεκτιμώντας, προφανώς, την υπηρεσιακή τους εξάρτηση και τις τυχόν υπόνοιες κρατικής επιρροής, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3. Το σύνολο των εχόντων, κατά νόμο, δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 3 ΠΔ 26/2012 (δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι, ασκούμενοι, συμβολαιογράφοι κλπ), που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, ανήλθαν σε 43.000 περίπου, ενώ οι ανάγκες διορισμών είναι σε 45.000. Κατόπιν αυτού, κατέστη αναγκαίο, προς κάλυψη των κενών, να γίνουν διορισμοί και από εκείνους που, είχαν υποβάλλει αίτηση εξαίρεσης.

4. Τα αιτήματα προτίμησης και εξαίρεσης δεν είναι, σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία και την σχετική εγκύκλιο του Αρείου Πάγου δεσμευτικά. Η άσκηση του έργου του δικαστικού αντιπροσώπου συνιστά νόμιμη υποχρέωση και όχι ζήτημα που εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση των δημοσιών λειτουργών εμμίσθων ή αμίσθων, όπως οι δικηγόροι.

5. Η κλήρωση, που διενεργήθηκε από τον Άρειο Πάγο με σύστημα τυχαίας επιλογής με αλγόριθμο έγινε παρουσία όλων των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων, είναι αδιάβλητη χωρίς καμία δυνατότητα εξωτερικής παρέμβασης. Μάλιστα, αυτή τη φορά διενεργήθηκαν 8 αλληλοδιάδοχες κληρώσεις για να περιοριστούν κατά το δυνατόν φαινόμενα διορισμών, κατ’ απόκλιση των αιτήσεων προτίμησης ή εξαίρεσης των υπόχρεων.

6. Ο Δικηγόρος, ως άμισθος δημόσιος λειτουργός και ως υπερασπιστής των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, έχει καθήκον και υποχρέωση να συμμετέχει ενεργά στα δημόσια καθήκοντα που του ανατίθενται και ιδίως εκείνα που αφορούν στην ύψιστη εκδήλωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, τη διενέργεια των εκλογών διά των οποίων εκφράζεται κυρίαρχα η λαϊκή βούληση.

7. Ως προς τα επί μέρους ζητήματα που ανέκυψαν, όπως ο ελάχιστος αριθμός διορισμού δικηγόρων βουλευτών ή δικηγόρων που είχαν κώλυμα διορισμού σημειώνεται ότι, αυτά οφείλονται αφενός μεν σε παραδρομή λόγω της επιβαλλόμενης ταχύτητας των ενεργειών και του όγκου του απαιτούμενου έργου και των δεδομένων και αφετέρου στο γεγονός ότι η αποστολή των καταλόγων έγινε πριν την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι ευρισκόμενοι σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος δύνανται να διορισθούν ως δικαστικοί αντιπρόσωποι, δεδομένου ότι, η αναστολή αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος και όχι στην ιδιότητα του δικηγόρου.

8. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης για τον διορισμό των δικαστικών αντιπροσώπων δημιούργησε προβλήματα σε ορισμένους συναδέλφους, κατά το μέρος που δεν έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις προτίμησης και διορίστηκαν σε άλλες περιοχές και ιδίως εκτός έδρας ή κατά το μέρος, που ενώ είχαν υποβάλει αίτηση εξαίρεσης, τελικά διορίστηκαν. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρση άλλως τον περιορισμό των προβλημάτων αυτών. Αυτονόητο είναι ότι, όποιος συνάδελφος έχει αντικειμενική αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του δικαστικού αντιπροσώπου, δύναται να προβάλει τους σχετικούς λόγους εξαίρεσης στα αρμόδια όργανα.

9. Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τους Προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας να συνδράμουν, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, στην κάλυψη των κενών, που πιθανόν να προκύψουν, από δικηγόρους, για τη διασφάλιση και διευκόλυνση, κατά τα άνω, της εκλογικής διαδικασίας.