ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                    Καβάλα, 9 Μαΐου 2018

                                               
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, με την υπ’ αριθμ. 13/9-5-2018 απόφασή του,
συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις για την αποτροπή της εγκατάστασης μετωπικού σταθμού διοδίων στην παράκαμψη της πόλης της Καβάλας, αποφάσισε :
Την αποχή των Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας την Τρίτη 15Μαΐου 2018 και από ώρα 12:00 έως 15:00από κάθε διαδικαστική πράξη ενώπιον των Δικαστηρίων.
    Την συμμετοχή του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας στο Συλλαλητήριο την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00 στην Πλατεία Ελευθερίας.