Αποχή Δικηγόρων Θεσσαλονίκης απο 7/2/11 εως και 14/2/11

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 7 Φεβρουαρίου 2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟ 7.2.2011 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 14.2.2011
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνήλθε  στις 6.2.2011 στη Λάρισα, αποφάσισε:
ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ  
ΑΠΟ 7.2.2011 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 14.2.2011
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την προώθηση από την Κυβέρνηση διατάξεων που αφορούν στη δήθεν «απελευθέρωση» του επαγγέλματος και στην αλλοίωση του λειτουργηματικού χαρακτήρα της δικηγορίας.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝ. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
Ισχύει το ακόλουθο πλαίσιο χορήγησης αδειών:
1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές-Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών