ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 17, 18 ΚΑΙ 19 ΜΑΪΟΥ 2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 14 Μαΐου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΣΤΙΣ 17, 18 ΚΑΙ 19 ΜΑΪΟΥ 2010

    Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν   133/12.5.2010  απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,  αποφάσισε:
ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
ΣΤΙΣ 17,18 ΚΑΙ 19 ΜΑΪΟΥ 2010

Εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του για:
1) Το προωθούμενο, ψευδεπίγραφο και απατηλό «άνοιγμα» του δικηγορικού επαγγέλματος (κατάργηση υποχρεωτικότητας ελαχίστων αμοιβών, απόπειρα ουσιαστικού αποκλεισμού παράστασης δικηγόρων από ορισμένες δικαιοπραξίες κλπ).
2) Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που οδηγεί σε δραστική μείωση των συντάξεων και υπονόμευση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.
3) Την επιβολή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες των δικηγόρων.

    Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝ. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ισχύει το ακόλουθο πλαίσιο χορήγησης:
1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές-Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών
5. Η προκατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και η προσθήκη-αντίκρουση επιτρέπεται χωρίς άδεια