ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ 15.2.2011 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 21.2.2011

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
    Θεσσαλονίκη 14 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟ 15.2.2011 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 21.2.2011
    Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνήλθε  στις 12.2.2011 στην Αθήνα, αποφάσισε:
ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟ 15.2.2011 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 21.2.2011
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την προώθηση από την Κυβέρνηση διατάξεων που αφορούν στη δήθεν «απελευθέρωση» του επαγγέλματος και στην αλλοίωση του λειτουργηματικού χαρακτήρα της δικηγορίας.
Συνέχιση των εργασιών της Ολομέλειας το Σάββατο 19.2.2011 ώρα 12 μεσημβρινή στην Αθήνα.

    Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝ. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
Ισχύει το ακόλουθο πλαίσιο χορήγησης αδειών:
1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές-Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών