ΑΠΟΧΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 187 ΠΚ

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΓΙΑ 187 ΠΚ ΜΕΧΡΙ 31/12/2023

2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΧΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΜΕΤΡΩΝ (επισυνάπτεται και το πλήρες κείμενο των σχετικών αποφάσεων της Ολομέλειας):

Α) Αποχή των μελών τους από δίκες συμφερόντων του Δημοσίου (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ευρύτερος δημόσιος τομέας όπως καθορίζεται από τον Ν. 4270/2014. Σημ. η αποχή δεν αφορά ΟΤΑ) μέχρι την ψήφιση του Νομοσχεδίου.

Β) Την αποχή των μελών τους από όλες τις δίκες στις 16 και 17/11/2023 και 21 και 22/11/2023.

Γ) Την αποχή των μελών τους από όλες τις δίκες κατά τη διαδικασία ψήφισης των μέτρων στο Κοινοβούλιο.

Δ) Την αποχή των μελών τους από έκδοση διαταγών πληρωμής από δάνεια με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων καθώς επίσης και από εντολές προς εκτέλεση, ενόψει της κατάθεσης νομοσχεδίου για τα funds και μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, λαμβανομένης υπόψιν της πάγιας θέσης της Ολομέλειας για την προστασία των οικονομικά αδύναμων και ευάλωτων πολιτών.

Το πλαίσιο της αποχής υπό τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ θα προσδιοριστεί με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Ε) Την αποχή των μελών τους από τις επιτροπές όπου μετέχουν ως μέλη δικηγόροι (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικοί Χάρτες, Ενστάσεων κτηματολογικών διαφορών, Μητρώο Νομικών Εισηγητών Κτηματολογίου κλπ)

Στ) Τη συμμετοχή στην πορεία διαμαρτυρίας και στη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 22/11/2023 και ώρα 13:00΄.