Από 01.05.2022 έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,  ορίστηκε η 1η Μάϊου 2022 ως ημερομηνία για την έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα (αρχικά είχε ορισθεί η 4/4/2022, αλλά ζητήθηκε παράταση από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για να ξεκινήσει πρώτα η διαδικασία χορήγησης ψηφιακών υπογραφών).

Σας επισυνάπτουμε την σχετική απόφαση παράτασης όσο και την Α.Π.: 2216018/29.03.2022 με τις αναλυτικότερες οδηγίες,