Απεργιακές κινητοποιήσεις υπαλλήλων δικαστικής φυλακής Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.