Απεργιακές κινητοποιήσεις της ένωσης υπαλλήλων εσωτερικής φρουράς του καταστήματος κράτησης Νιγριτας Σερρών

Συνημμένα αρχεία: