Απασχόληση δυο ασκουμένων στον Δ.Σ.Θ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 02 Ιουλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

        Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) ασκούμενους στον Δικηγορικό Σύλλογο στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης μέχρι 10.07.2020.

 

             Ο Πρόεδρος                                         Ο Γενικός Γραμματέας

 

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                Πέτρος Ε. Σαμαράς