Απασχόληση δύο ασκουμένων στον Δ.Σ.Θ. και ενός στο κτηματολόγιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) ασκούμενους στον Δικηγορικό Σύλλογο και έναν (1) ασκούμενο στο Κτηματολογικό Γραφείο  Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

         Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης μέχρι 29.11.2019.

 

             Ο Πρόεδρος                                         Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                Πέτρος Ε. Σαμαράς