ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ. ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ Α΄ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: