Αντίθεση Δ.Σ.Θ. στις επιχειρούμενες διώξεις σε διαδηλωτές κατά τη διάρκεια της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΨΗΦΙΣΜΑ
Θέμα: Αντίθεση Δ.Σ.Θ. στις επιχειρούμενες διώξεις σε διαδηλωτές
κατά τη διάρκεια της φετινής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης δηλώνει την αντίθεσή του στις επιχειρούμενες διώξεις σε διαδηλωτές που διαδήλωναν με ειρηνικό τρόπο τα αιτήματά τους κατά τη διάρκεια της φετινής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα δηλώνει την αντίθεσή του για τη διαδικασία που ακολουθείται για τη διαπίστωση των αποδιδόμενων στους διαδηλωτές πράξεων, όταν κατά τη διάρκεια των γεγονότων δεν υπήρξε καμία επ’ αυτοφώρω σύλληψη διαδηλωτή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

     Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

  Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης       Χρήστος Ηρ. Ράπτης