ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις αναζητεί ασκούμενο/η για ουσιαστική άσκηση. Τομείς ενασχόλησης: Αναγκαστική Εκτέλεση, Ν.3869, Τραπεζικό Δίκαιο. Απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει τουλάχιστον ένα εξάμηνο για την τυπική συμπλήρωση των 18 μηνών. Ωράριο 09.00-17.00. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας στην ηλεκτρ. διεύθυνση askoumenoi.cv@gmail.com