Αναζήτηση πληροφοριών για τυχόν δικαιώματα του Δημοσίου πάνω σε ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν.

Συνημμένα αρχεία: