Αναβολή εφαρμογής της έκδοσης γραμματείου είσπραξης και στις καταθέσεις δικογράφων

Αναβάλλεται η έναρξη της έκδοσης γραμματίου είσπραξης ποσοστού επί του ποσού αναφοράς στις καταθέσεις δικογράφων για τις 01.11.2011