Αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων από δικηγόρους και συμβολαιογράφους μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2022

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την ανακοίνωση του Ελληνικού Κτηματολογίου